Lắp đặt cảnh báo điểm mù chính hãng cho xe hơi ?


canh bao diem mu 4s 3
canh bao diem mu 4s 3

BSM: “Blind Spot Monitoring “ Giám sát điểm mù là gì? Với tần số Radar 24ghz được sử dụng để phát hiện các phương tiện nằm ở điểm mù và cung cấp cho người lái xe các cảnh báo về ánh sáng và âm thanh gọi là: BSM – Giám sát điểm mù hay còn… Continue reading


Leave a Reply

Your email address will not be published.